Skip to main content

Basis Ops Orthopadische Chirurgie

In Order to Read Online or Download Basis Ops Orthopadische Chirurgie Full eBooks in PDF, EPUB, Tuebl and Mobi you need to create a Free account. Get any books you like and read everywhere you want. Fast Download Speed ~ Commercial & Ad Free. We cannot guarantee that every book is in the library!

Kentucky s Timber Industry

Kentucky s Timber Industry Book
Author : Tony G. Johnson
Publisher : Unknown
Release : 1997
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download Kentucky s Timber Industry book written by Tony G. Johnson, available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

General Orthopedics Including Surgical Operations

General Orthopedics Including Surgical Operations Book
Author : August Schreiber
Publisher : Unknown
Release : 1891
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download General Orthopedics Including Surgical Operations book written by August Schreiber, available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

Index Catalogue of the Library of the Surgeon general s Office United States Army

Index Catalogue of the Library of the Surgeon general s Office United States Army Book
Author : Library of the Surgeon-General's Office (U.S.)
Publisher : Unknown
Release : 1885
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download Index Catalogue of the Library of the Surgeon general s Office United States Army book written by Library of the Surgeon-General's Office (U.S.), available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

Neusbijholtechirurgie

Neusbijholtechirurgie Book
Author : Anonim
Publisher : Kugler Publications
Release : 2002
ISBN : 9789062991884
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

In de dagelijkse KNO-praktijk vormt neusbijholtepathologie een van de meest frequent voorkomende problemen. Het wekt dan ook geen verwondering dat juist dit onderwerp hoog scoorde toen het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-halsgebied de leden enquêteerde over onderwerpen voor een toekomstig rapport. Daarna wierp zich echter de vraag op of er nog wel behoefte was aan een dergelijk rapport. Was niet alles al gezegd en geschreven en bestonden er niet al voldoende goede boeken over dit onderwerp? Hoewel er over neusbijholtechirurgie, -endoscopie en -pathologie internationaal reeds vele boeken (onder andere van Stammberger, Wigand, Draf, Terriër, Levine en May, Hosemann et ala., Kennedy et al.} op de markt zijn en ook recent zijn verschenen, leert vergelijking van de inhoudsopgaven van deze boeken en dit rapport, dat er zeker nog ruimte was voor een geheel Nederlandse uitgave. In dit boek wordt niet alleen een beeld gegeven van de in Nederland en België voorkomende operatietechnieken, maar wordt vooral getracht inzicht te geven in welke techniek in welke situatie gekozen zou kunnen worden. Een belangrijk doel van dit boek is, om het respect voor de anatomie en de fysiologie van de neusbijholten te verhogen en dit in hoge mate te laten meewegen in de beslissing tot chirurgie. Eenieder die bekend is met de studies van het slijmtransport van Messerklinger, beseft dat het neusbijholtesysteem fragiel en kwetsbaar is en dat naast virale en bacteriële infecties, bedreiging van dit systeem ook van iatrogene aard kan zijn. Het is opvallend dat in een tijd waarbij in toenemende mate sprake is van evidence based medicine en Cochrane libraries, richtlijnontwikkeling, gebruik van standaards, standpuntnota's en consensusdocumenten, geen communis opinio te bereiken is over de beste behandeling van een zeer frequent voorkomende aandoening als een banale acute, subacute of chronische sinusitis. Het moet langzamerhand dan ook worden betwijfeld of er wel een 'universeel' behandelingsprotocol voor sinusitis is op te stellen. Niet elk ziektebeeld leent zich voor puur protocollaire geneeskunde. Er zijn bij sinusitis en polyposis nasi te veel variabelen in anatomie, allergie, slijm, slijmvlies, microbiologie, en voor- en nadelen van de diverse behandelingsvormen onder algehele en lokale anesthesie, om dogmatische uitspraken, toepasbaar op elke patiënt, verantwoord te doen zijn. In de behandeling van sinusitis en polyposis nasi blijft geneeskunst derhalve nog even geneeskunst en is nog geen geneeskunde. In Deel I is getracht na een zeer volledig en lezenswaardig overzicht van de rijke historie van de behandeling van neusbijholtepathologie, ruime aandacht te geven aan de complexe anatomie van de neusbijholten aan de hand van nieuw anatomisch dissectiemateriaal. Hierna volgt een overzicht over algemene basale achtergronden van slijmproductie en slijmvlies en stimulerende nieuwe inzichten over de intieme relatie van bovenste en lagere luchtwegen. In Deel II wordt aandacht besteed aan de diagnostiek. Deze bestaat na een goede anamnese en een KNO-onderzoek uit endoscopie van de neus (en op indicatie van de neusbijholten) en beeldvormende diagnostiek. Over endoscopie wordt een fraai geïllustreerd overzicht gegeven, terwijl de diverse aspecten en mogelijkheden van beeldvormende diagnostiek zowel op een algemene manier als ook toegespitst op chirurgische landmarks behandeld worden. In Deel III worden de medicamenteuze behandeling en chirurgische therapie besproken. Vooral hier blijkt dat door de diverse auteurs niet eensluidend gedacht wordt over hoe, hoe lang en hoe uitvoerig medicamenteus behandeld dient te worden bij sinusitis en polyposis nasi, alvorens tot chirurgische interventie over te gaan. De auteurs breken een lans voor in eerste instantie goed onderbouwde medicamenteuze behandeling bij polyposis nasi. Niet iedereen zal het eens zijn met hun poging richting te geven aan niet-chirurgisch beleid. Bij de chirurgische behandeling wordt gewezen op de variabiliteit van de diverse chirurgische benaderingen en behandelingen. Een van de moeilijkste chirurgische gebieden is de sinus frontalis. Er wordt bij nieuwe inzichten in de behandeling van sinus frontalis-pathologie uitvoerig stilgestaan. Tevens is een apart hoofdstuk aan de sinus sphenoidalis gewijd. Endoscopische neusbijholtechirurgie wordt op theoretische gronden bij voorkeur onder lokale verdoving uitgevoerd, althans, enigszins cryptisch, bij die patiënten die dit aankunnen. Er wordt in het therapeutische deel van dit boek derhalve aandacht besteed aan de wijze waarop men op kwalitatief goede wijze anesthesie en sedatie kan geven. Hoe beoordeelt men vervolgens de resultaten van een (chirurgische) behandeling? Men kan uitgaan van de beoordeling van de patiënt zelf, het subjectieve resultaat, uitgesplitst per klacht afzonderlijk en ook naar objectieve criteria, zoals neusendoscopie, postoperatieve CTscan, reuktesten, peak flow, anterieure rhinomanometrie, akoestische rhinometrie of meting van de trilhaaractiviteit, en dit alles per verschillende indicatie. Dit is niet eenvoudig, de diverse aspecten ervan worden behandeld. Postoperatieve frequente (endoscopische) zorg wordt van oudsher bij endoscopische bijholtechirurgie door velen essentieel geacht. In een apart hoofdstuk wordt besproken in hoeverre dit met de huidige inzichten bij iedereen altijd nodig is en op welke verschillende wijzen dit kan gebeuren. In Deel IV wordt uitvoerig stilgestaan bij complicaties. Vooral bij deze gewoonlijk electieve chirurgie is de afweging van de voor- en nadelen van een chirurgisch behandelingsadvies - zowel voor sinusitis als voor polyposis nasi - van kardinaal belang. Het belang van inzicht in de frequentie van voorkomen, preventie en behandeling van complicaties kan niet genoeg worden benadrukt. Stof tot overdenking is of elke van oudsher 'major' aangeduide complicatie nu echt 'major' is, als de patiënt op langere termijn er geen restschade van ondervindt. Een voorbeeld hiervan is de nasale liquorlekkage, welke thans niet zelden door de operateur zelf vaak zonder veel problemen kan worden opgelost. Tot slot laten twee autoriteiten op het gebied van de medicolegale aspecten van complicaties van bijholtechirurgie, een jurist en een KNO-arts, hun licht schijnen over dit actuele onderwerp. In een volgend, specieel Deel V wordt stilgestaan bij de speciale aspecten van rhinosinusitis bij kinderen, het gebruik van 'powered' instrumentarium wordt besproken, en enkele andere interessante indicaties voor bijholtechirurgie passeren de revue, waaronder het uitgebreide hoofdstuk over de diagnostiek en behandeling van traanwegstenosen. Kennis van zeldzame aandoeningen in het verloop waarvan sinusitis en een polyposis nasi-beeld zich kunnen manifesteren, al dan niet als eerste uiting ervan, is belangrijk. Ook wordt

Index catalogue of the Library of the Surgeon General s Office United States Army

Index catalogue of the Library of the Surgeon General s Office United States Army Book
Author : National Library of Medicine (U.S.)
Publisher : Unknown
Release : 1906
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download Index catalogue of the Library of the Surgeon General s Office United States Army book written by National Library of Medicine (U.S.), available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

Orthopedic Surgery in the European Theater of Operations

Orthopedic Surgery in the European Theater of Operations Book
Author : United States. Army Medical Service,United States. Army Medical Dept
Publisher : Unknown
Release : 1956
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download Orthopedic Surgery in the European Theater of Operations book written by United States. Army Medical Service,United States. Army Medical Dept, available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

Current Catalog

Current Catalog Book
Author : National Library of Medicine (U.S.)
Publisher : Unknown
Release : 1985
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.

National Library of Medicine Current Catalog

National Library of Medicine Current Catalog Book
Author : National Library of Medicine (U.S.)
Publisher : Unknown
Release : 1965
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download National Library of Medicine Current Catalog book written by National Library of Medicine (U.S.), available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

Traumatic lipaemia and fatty embolism

Traumatic lipaemia and fatty embolism Book
Author : Aldred Scott Warthin
Publisher : Unknown
Release : 1913
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download Traumatic lipaemia and fatty embolism book written by Aldred Scott Warthin, available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

Stabilizing Craniocervical Operations Calcium Antagonists in SAH Current Legal Issues

Stabilizing Craniocervical Operations Calcium Antagonists in SAH Current Legal Issues Book
Author : K.-A. Bushe,Mario Brock,Margareta Klinger
Publisher : Springer Science & Business Media
Release : 2012-12-06
ISBN : 3642752837
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Demands on a Neurosurgeon Under Routine Clinical Conditions' "Hardly any other field of surgery requires such meticulous asepsis. No other field requires such a protection of the tissue and such reliable hemostasis. No one will question that neurosurgery makes exceedingly high demands. However, the degree of the demands on the personal ity of the surgeon who has to carry out very serious operations to the exclusion of all others and has little opportuinity to recover psycholog ically by working on simpler cases is concealed from the outer world. The mental strain which the coworkers and staff have to tolerate may not be denied". So wrote Wilhelm Tonnis in 1939. Although fifty years have now elapsed, his appraisal is still relevant today - hence my intention to discuss the everyday demands placed on neurosurgeons. My aim is not self-glorification to engender sympathy; rather it is to highlight the effects and repercussions of such demands for the well-being of the patients entrusted to us. The major onerous demands include: - those in the operating theater - those resulting from staff problems in nursing - those resulting from legal developments - those resulting from the increasing administrative tasks that cost valuable time and energy which are lost to our actual work in look ing after patients: science and research also suffer from this. I shall not go into the latter point within this preface. Let me first turn to the strains occurring in the operating theater.

Catalogue of the Library of the T ky Teikoku Daigaku

Catalogue of the Library of the T ky  Teikoku Daigaku Book
Author : Tōkyō Teikoku Daigaku. Toshokan
Publisher : Unknown
Release : 1896
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download Catalogue of the Library of the T ky Teikoku Daigaku book written by Tōkyō Teikoku Daigaku. Toshokan, available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

The New England Journal of Medicine

The New England Journal of Medicine Book
Author : Anonim
Publisher : Unknown
Release : 1895
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download The New England Journal of Medicine book written by , available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

Vlaamsch Tijdschrift Voor Mondheelkunde

Vlaamsch Tijdschrift Voor Mondheelkunde Book
Author : Anonim
Publisher : Unknown
Release : 1936
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download Vlaamsch Tijdschrift Voor Mondheelkunde book written by , available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

White Paper on Joint Replacement

White Paper on Joint Replacement Book
Author : Hans-Holger Bleß,Miriam Kip
Publisher : Springer
Release : 2017-11-03
ISBN : 3662559188
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

This book is published open access under a CC BY 4.0 license. White Paper on Joint Replacement This White Paper details the status of hip and knee arthroplasty care in Germany. Hip and knee replacements are amongst the most frequently performed procedures and usually become necessarily due to age-related wear of the joint, osteoarthritis and fractures of the femoral neck. In light of demographic change, demands with regard to standards of care and the procedures are likely to rise. Contents • This White Paper contains information on indications, procedures, health economic aspects and the healthcare system stakeholders involved. • It portrays current developments with regard to the prevalence of hip and knee arthroplasty, the healthcare situation and quality of care within the chain of medical care. • This book is complemented by a chapter assessing the current situation from an expert perspective with contributions from renowned experts in the fields of science, medical technology and medical practice. This book addresses people involved in shaping and representing the healthcare system from a variety of fields including medical professions, health insurances and health sciences as well as journalists and patient representatives.

The Boston Medical and Surgical Journal

The Boston Medical and Surgical Journal Book
Author : Anonim
Publisher : Unknown
Release : 1895
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download The Boston Medical and Surgical Journal book written by , available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

Schmidt s Jahrbuecher

Schmidt s Jahrbuecher Book
Author : Anonim
Publisher : Unknown
Release : 1888
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download Schmidt s Jahrbuecher book written by , available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

Essays on Abdominal Surgery Including Operations on the Intestines Uterus Ovaries Kidneys Ureters Stomach Liver Colon Etc

Essays on Abdominal Surgery Including Operations on the Intestines Uterus Ovaries Kidneys Ureters Stomach Liver Colon Etc Book
Author : Anonim
Publisher : Unknown
Release : 1915
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download Essays on Abdominal Surgery Including Operations on the Intestines Uterus Ovaries Kidneys Ureters Stomach Liver Colon Etc book written by , available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

Glossary and List of Principal Terms Used in the Rehabilitation of Disabled Persons

Glossary and List of Principal Terms Used in the Rehabilitation of Disabled Persons Book
Author : Council of Europe. Joint Committee on the Rehabilitation and Resettlement of the Disabled
Publisher : Unknown
Release : 1975
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download Glossary and List of Principal Terms Used in the Rehabilitation of Disabled Persons book written by Council of Europe. Joint Committee on the Rehabilitation and Resettlement of the Disabled, available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.

The Cleveland Medical Journal

The Cleveland Medical Journal Book
Author : Anonim
Publisher : Unknown
Release : 1908
ISBN : 0987650XXX
Language : En, Es, Fr & De

GET BOOK

Book Description :

Download The Cleveland Medical Journal book written by , available in PDF, EPUB, and Kindle, or read full book online anywhere and anytime. Compatible with any devices.